Tietosuojakäytäntö


Beauty 564 kauneushoitola, sekä verkkokauppa Beauty 564:n kotisivulla www.beauty564.com Y-tunnus 2700427-1, Villähteentie 564, 15540 Villähde, käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka mahdollistavat ajanvarauksen hoitolaan, täyttävät ja vahvistavat verkkokaupan käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

Rekisterinpitäjä:

Beauty564 / Kosmetologi Anne Brinck

Villähteentie 564

15540 villähde

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Anne Brinck

Rekisterin nimi: Beauty564 asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä noudattaa Eu-tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot anne@beauty564.com puh. 040 7070 555

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty  ajanvarauksen tai verkkokaupan tilauksen yhteydessä. Jos tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä rekisteröidylle.

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ajanvarauksen tai ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Ajanvarauksen yhteydessä laadukkaan asiakassuhteen mahdollistamiseksi. 

Verkkokauppa :Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero);

Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Rekisteritiedot poistetaan, kun edellytystä niiden säilyttämiseen ei enää ole. (yli kaksi vuotta viimeisestä käynnistä)

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Verkkokauppa: Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta verkkokauppa  pystyy palvelemaan asiakasta verkkokaupassa tehdyn  sähköisen tilauksen toimittamiseksi.

Timma- ajanvarausjärjestelmän asiakastietoja käsittelevät yhteistyökumppanit, jotka toimivat Beauty564:n tiloissa ja heidän toimintansa vaatii käytettävän samaa ajanvarausjärjestelmää päällekkäisten aikojen estämiseksi sekä laadukkaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Posti (pakettien toimitus)
  • Tmi Roosa Puumalainen (SKY-kosmetologi, Timma-ajanvarausjärjestelmä)
  • Terapia- ja hyvinvointipalvelut Harmony (terapeutti, Timma-ajanvarausjärjestelmä)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info.beauty564@gmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yhtiön henkilöstä ja samassa tilassa toimivien yhteistyökumppanit ovat lakisääteisen salassapitovelvoitteen alaisia ja jokainen heistä on allekirjoittanut kirjallisen salassapitosopimuksen.

3. Manuaalinen aineisto

Paperinen aineisto säilytetään yrityksen tiloissa ja kaapeissa. Materiaaliin pääsyy on rajattu vain niille henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kyseiste asioiden hoito kuuluu yrityksen sisällä, sekä kulku tiloihin on rajattu.


Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.beauty564.com tai varaamalla ajan sähköisestä ajanvarausohjelmasta tai paikanpäältä / soittamalla,  asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.10.2021